Členské poplatky

Členský poplatok za rok 2018 je potrebné uhradiť do 31. januára 2018. Sumu je možné uhradiť v hotovosti na cvičáku prípadne bankovým prevodom na účet klubu.

Riadny členský (ročný) poplatok:  20 eur

Stanovy klubu umožňujú platiť aj polročné členské: 10 eur  

Mládež do 18 rokov:  10 eur

Stanovy klubu umožňujú platiť aj polročné členské: 5 eur  

Členský príspevok sa platí na 1 kalendárny rok, vždy do konca januára. Nový člen má povinnosť zaplatiť najneskôr pri tretej návšteve cvičiska/treťom tréningu na cvičisku. Pri nedodržaní týchto lehôt nebude psovod pripustený k výcviku.

 Pri polročnej platbe sa členské platí do konca januára, resp. do konca júla.
Platbu môžte uskutočniť:
1.   Prevodom na účet klubu, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:  
      IBAN: SK8609000000005050798543 
2.  V hotovosti, platbou pokladníkovi na cvičisku.